Profil

Jméno: 
  • Zdeněk [zi:] Tuháček
Rok narození: 
  • 1986
Váhová kategorie:
  • do 83kg
  • do 93kg (léto 2013)
Město:  Oddíl: 
[zi:]